Disclaimer

Disclaimer

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom of in licentie bij Lensvelt Contract BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lensvelt Contract BV.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
About Author
Yashar Robert
More post by : Yashar Robert