De restauratie Eindhoven – August 2018

De restauratie Eindhoven – August 2018

Scroll naar beneden voor Nederlands

Gispen chairs at Eindhoven central station

Waiting for the train, reading a newspaper, or dining, all in a stylish Gispen chair by Lensvelt. This has recently been made possible in the central hall of Eindhoven Central Station where Studio Linse has renovated the restaurant into an inviting new horeca spot, Café & Brasserie De Restauratie. Matching the Kembo WH Gispen chairs from the fifties, Paul Linse completed the design with the addition of contemporary Lensvelt WH Gispen 101 and 202 chairs.

The city of light has been given a new, modern, light and sustainable station designed by Arcadis architect Luc Veeger. The national monument from 1956 – also known as the “Transistor radio” – retained characteristic old elements such as curved parts in the ceilings, floor mosaics and Mondriaan’s text “Doorgang, afscheid en ontmoeting,” which translates to “Passing through, parting and meeting”. Particularly the latter is now possible in the contemporary 240 square meter café-restaurant, renovated with respect for its old glory. Interior designer Paul Linse knows the location well; he came there when he studied at the Design Academy Eindhoven in the late eighties, and also later when he taught there. ‘It was an old-fashioned station restaurant with Persian carpets on the table and a worn laminate floor’, he says.
Linse prefers to allow buildings to stand out in their glory, restoring authentic elements and style icons such as glass chandeliers and furniture, rather than replacing or changing them. These are then combined with newly designed lamps, tables, benches and a counter. On the new terrazzo floor dozens of Lensvelt Gispen chairs with backs and seats of curved beech plywood and upholstered in Kvadrat fabrics, come into their own. ‘The WH Gispen 101 without armrests and the WH Gispen 202 with armrests are fantastic models that sit comfortably,’ Linse explains, ‘and they fit in with the existing Gispen chairs from the fifties.’ He placed the lower ones at the window, the higher in the middle section of the brasserie, and bar stools at the bar. The whole forms a logical, clear, comfortable, and tasteful balance between past and future.

About studio Linse

Paul Linse graduated from the Design academy Eindhoven in 1987 and founded Studio Linse in 1999. Together with a team of interior designers and architects, he works on international assignments. With a recognizable style described as ‘noble symplicity’ the studio designs, among others, hotels, airports, museums, offices, houses and train stations. Examples of projects in Amsterdam, are the restaurants and café of the Rijksmuseum, café Américian and De plantage, and, in collaboration with Lensvelt gate 7 at Schiphol. The studio is currently working on the design of the foyer and restaurant at the Royal Opera House in London, the renewed interior of the Concertgebouw building, the Van Gogh Museum and the Stopera. Locations with rich histories and stories that are translated into contemporary interiors.

About Lensvelt

Lensvelt is an engaged non-design furniture label and project contractor based at the Herengracht in Amsterdam. Since its founding in 1962, Lensvelt has been offering architects and interior architects the means to make ever better interiors. Lensvelt collaborates with over 150 high-quality designers and labels. About ten chairs and two coffee tables designed by Willem Hendrik Gispen (1890-1981) are produced in the Netherlands by Lensvelt using modern techniques, but preserving the original design.

About Luc Veeger

Architect Luc Veeger, of the leading design and consultancy firm Arcadis, is responsible for the large-scale transformation and renovation of  Eindhoven Central Station, where light and sustainability play a leading role. The dark narrow tunnel became a light passage, he added glass roofs and the passage was given a particularly diffused illuminated ceiling. Veeger previously worked at OMA Architects and UNStudio, was co-founder of Monolab Architects and has been working at Arcadis for over fifteen years. Here he is responsible for the reuse and restoration of Watertoren Noord Groningen, Amsterdam Bijlmer Arena station, Driebergen-Zeist station area, and aqueducts in Friesland.

WH Gispen 101 Chair

From €341,- incl. VAT.

WH Gispen 202 Chair

From €672,- incl. VAT.

WH Gispen Coffee Table 1 top

From €617- incl. VAT.

WH Gispen Coffee Table 2 tops

From €758- incl. VAT.

Gispenstoelen op station Eindhoven
Comfortabel wachten op de trein, een krant lezen of stijlvol dineren in een Gispenstoel van Lensvelt. Dat kan sinds kort in de centrale hal van station Eindhoven waar Studio Linse de restauratie heeft verbouwd tot een uitnodigende Café & Brasserie De Restauratie. Passend bij de Kembo WH Gispenstoelen uit de jaren vijftig koos Paul Linse voor de hedendaags Lensvelt WH Gispen 101 en 202 stoelen.

De lichtstad heeft in handen van architect Luc Vergeer weer een nieuw, strak en licht station gekregen. Het rijksmonument uit 1956 – in de volksmond ook wel de “Transistorradio” genoemd – behield karakteristieke oude elementen als gebogen delen in de plafonds, vloermozaïeken en de tekst van Mondriaan “Doorgang, afscheid en ontmoeting”. Dat laatste kan nu in het eigentijdse café-restaurant van 240 vierkante meter dat verbouwd is met respect voor de oude glorie. Interieurontwerper Paul Linse kent de plek al heel lang; hij kwam er toen hij eind jaren tachtig studeerde aan de Design Academy Eindhoven, en later toen hij daar les gaf. ‘Het was een ouderwetse restauratie met Perzische tapijten op tafel en een versleten laminaatvloer’, zegt hij. Omdat hij nooit teveel wil doen om zodoende het gebouw in volle glorie te laten uitkomen, zijn authentieke elementen en stijliconen als de glazen kroonluchters en meubilair gerestaureerd. Deze zijn gecombineerd met nieuw ontworpen lampen, tafels, banken en een counter. Op de nieuwe terrazzovloer komen de tientallen door Lensvelt geleverde Gispenstoelen met ruggen en zittingen van gebogen beukenmultiplex en gestoffeerd met Kvadratstoffen, stijlvol tot hun recht. ‘De WH Gispen 101 zonder armleggers en de WH Gispen 202 met armleggers zijn fantastische modellen die comfortabel zitten, verklaart Linse zijn keuze, ‘en ze sluiten aan bij de reeds aanwezige Gispenstoelen uit de jaren vijftig.’ Hij plaatste de lagere exemplaren aan het raam, de hogere in het middengedeelte van de brasserie (en barkrukken aan de bar). Het geheel vormt een bijna logische, heldere, comfortabele, en smaakvolle balans tussen verleden en toekomst.

Over Studio Linse

Paul Linse studeerde in 1987 af aan de Design Academy Eindhoven en richtte in 1999 Studio Linse op. Samen met een team interieurontwerpers en architecten werkt hij aan internationale opdrachten. Met een herkenbare stijl omschreven als “Noble Simplicity” richt de studio onder andere hotels, vliegvelden, musea, kantoren, woningen en treinstations in. In Amsterdam bijvoorbeeld het restaurant en het café van het Rijksmuseum, café Américain en De Plantage, en samen met Lensvelt gate 7 op Schiphol. Momenteel werkt de studio aan de inrichting van de foyer en het restaurant van de Royal Opera House in Londen, het vernieuwde interieur van de aanbouw van het Concertgebouw, het Van Goghmuseum en de Stopera. Locaties met een rijke historie en een verhaal die worden vertaald naar eigentijdse interieurs.

Over Lensvelt

Lensvelt is een geëngageerd NON-design meubellabel en projectinrichter gevestigd op de Herengracht in Amsterdam. Sinds haar oprichting in 1962 biedt Lensvelt architecten en interieurarchitecten de middelen om steeds betere interieurs te maken.
Lensvelt werkt samen met meer dan 150 kwalitatief hoogstaande designers en labels. Een tiental stoelen en twee koffietafels van Willem Hendrik Gispen (1890-1981) worden door Lensvelt met moderne technieken, maar met behoud van het oorspronkelijke ontwerp in Nederland ge­pro­duceerd.

Over Luc Veeger

Architect Luc Veeger van Arcadis, toonaangevend ontwerp- en consultancybureau, is verantwoordelijk voor de grootschalige transformatie en restauratie van station Eindhoven waarbij ‘licht’ en duurzaamheid een leidende rol spelen. De donkere nauwe tunnel werd een lichte doorgang, er kwamen glazen daken en de passage kreeg een bijzonder diffuus verlicht plafond. Luc Veeger werkte bij OMA Architects en UNStudio, was medeoprichter van Monolab Architects in Rotterdam en werkt inmiddels ruim vijftien jaar bij Arcadis. Hier is hij onder andere verantwoordelijk voor het hergebruik en de restauratie van Watertoren Noord Groningen, station Amsterdam Bijlmer Arena, stationsgebied Driebergen-Zeist, en aquaducten in Friesland.

WH Gispen 101 Chair

Vanaf €341,- incl. BTW.

WH Gispen 202 Chair

Vanaf €672,- incl. BTW.

WH Gispen Coffee Table 1 top

Vanaf €617- incl. BTW.

WH Gispen Coffee Table 2 tops

Vanaf €758- incl. BTW.

Text: Viveka van de Vliet
Photography: David Dillen

Lensvelt Contract is a NON-design Amsterdam based furniture label established in 1962.
Lensvelt provides architects & interior designers with the tools to make cooler and better interiors.
Lensvelt contributes to the cultural community.
Lensvelt wants to contribute to a new world: greener, better, more social and more beautiful.
The Lensvelt products are designed by the most remarkable and innovative artists, architects and product designers as Marcel Wanders, Bertjan Pot, Maarten Baas, Space Encounters, Nina Graziosi, Maarten Van Severen, Paolo Rizzatto, Richard Hutten, Ineke Hans, Piet Hein Eek, Studio Job,
WH Gispen, Caroline Prisse,
Gerrit Rietveld, Wiel Arets, Prast Hooft, Simo Heikkilä
and Atelier van Lieshout

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
About Author
Priscilla
More post by : Priscilla