Lensvelt For Q42 – November 2018

Lensvelt For Q42 – November 2018

Scroll naar beneden voor Nederlands

Lensvelt gets the office worker moving

Exercise is important for our health and to sit is unhealthy. That sounds logic. But Dutch people appear to be champions at this: a significant part of our workforce spends five days a week on an office chair in the office. The innovative furniture brand Lensvelt delivered a solution for this as early as 2010: the Electric Sit-Stand desk.

With this flexible and dynamic program, Lensvelt offers a choice of desks of various sizes, shapes and colors. This allows you to create individual as well a dual work or meeting spaces. The desks are electrically adjustable from 65 to 130 centimeters, so you no longer have to sit passively all day long.

This is how Lensvelt offers healthier offices and gets the office worker moving. Nowadays this is a necessity rather than luxury: researchers claim that long periods of sitting increases the chance of an early death.

Sitting is the new smoking.

Not only going to the gym after or before work, but also the purchase of the Sit To Stand desks at work are a good start of a behavioral change.

Several companies have adopted this system to encourage movement. One such company, Q42, an organisation which builds apps, websites, connected devices, games, robots, AI and VR, opted for the Sit To Stand desks.  In the new building in The Hague, almost all employees were provided a standing office desk by Lensvelt. ‘It is sustainable furniture that ensures a healthier attitude and offers a choice of standing and sitting options,’ says Office Manager Wendy van Lienden of Q42 in The Hague. ‘I walk all day, so I have less need for it, but more and more colleagues think this is a great way of working.’

About Q42

The fast-growing company Q42 consists of more than eighty employees spread over a large branch in The Hague and a smaller office in Amsterdam. Q42 is the creator of, among other things, an AR app for PostNL, the Volkskrant app for the Persgroep, the Rijksmuseum app and the website Below the Surface for the Municipality of Amsterdam.
At Q42 everyone also has the opportunity to develop their own ideas into products or set up a label or start-up. Examples of these so-called ventures are LessonUp, Turtleblaze, and Hack the Planet.

About Lensvelt

Lensvelt is an engaged design furniture label and project contractor based at the Herengracht in Amsterdam. Since its founding in 1962, Lensvelt has been offering architects and interior architects the means to make ever bettering healthier interiors. Lensvelt collaborates with over 150 high-quality designers and labels.

Electric Sit To Stand Height Adjustable Desks, with or without additional accessories, various cable tray versions, partition walls and linked arrangements for several people.

From €810,- incl. VAT.

Lensvelt brengt kantoormens in beweging

Bewegen is belangrijk voor onze gezondheid en zitten ongezond. Dat klinkt logisch. Maar Nederlanders blijken kampioen zitten te zijn: een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking brengt zelfs vijf dagen per week op een bureaustoel door op kantoor. Daar heeft het innovatieve meubelmerk Lensvelt al in 2010 een oplossing voor bedacht: de Electric Sit To Stand werktafel. Want Lensvelt staat voor ‘Het gezonde kantoor’.

Met dit flexibele en dynamische meubelprogramma biedt Lensvelt een keuze uit bureaus van verschillende afmetingen, vormen en kleuren. Zo kun je zowel een individuele werkplek als een royale duo werk- of vergaderplek creëren. De bureaus zijn elektrisch verstelbaar van 65 tot 130 centimeter zodat je niet meer de hele dag passief zittend hoeft door te brengen.

Zo brengt Lensvelt de kantoormens in beweging. En dat is geen overbodige luxe. Onderzoekers beweren immers dat zoveel zitten de kans op een vroege dood verhoogt.

Zitten is het nieuwe roken.

Niet alleen naar de sportschool voor of na het werk, maar ook de aanschaf van de Sit To Stand werktafels op het werk vormen een goede start van die gedragsverandering.

Meerdere bedrijven gebruiken dit mobiele meubelsysteem dat aanzet tot actie. Zo heeft Q42, dat apps, websites, games, robots, AI en VR bouwt, bewust gekozen voor de Sit To Stand bureaus. In het nieuwe kantoorpand in Den Haag, kregen alle medewerkers een sta-zitbureau van Lensvelt. ‘Het is duurzaam meubilair dat zorgt voor een gezondere houding en de keuze biedt afwisselend staand en zittend te werken’, zegt Office Manager Wendy van Lienden van Q42 in Den Haag. ‘Ik loop de hele dag, dus heb het minder nodig, maar steeds meer collega’s vinden dit een fijne manier van werken.’

 

Lensvelt heeft honderd exemplaren van de sta-zittafels beschikbaar!

Over Q42

Het snelgroeiende bedrijf Q42 bestaat uit meer dan tachtig medewerkers verdeeld over een grote vestiging in Den Haag en een kleinere in Amsterdam. Q42 is bedenker van onder andere een AR-app voor PostNL, de Volkskrant-app voor de Persgroep, de Rijksmuseum-app en de website Below the Surface voor de Gemeente Amsterdam.
Bij Q42 krijgt iedereen ook de ruimte om eigen ideeën te ontwikkelen tot producten of een label of start-up op te zetten. Voorbeelden van deze zogenoemde ventures zijn LessonUp, Turtleblaze en Hack the Planet.

Over Lensvelt

Lensvelt is een geëngageerd design-meubellabel en toonaangevende projectinrichter gevestigd op de Herengracht in Amsterdam. Sinds haar oprichting in 1962 biedt Lensvelt architecten en interieurarchitecten de middelen om steeds betere en gezondere interieurs te maken. Lensvelt werkt samen met meer dan 150 kwalitatief hoogstaande designers en labels.

Zit-sta werkplek van Lensvelt, al dan niet met extra accessoires, diverse kabelgootuitvoeringen, wandjes en gekoppelde opstellingen.

Vanaf €810,- incl. BTW.

Text: Viveka van de Vliet
Photography: Jan Willem Kaldenbach

Lensvelt Contract is a NON-design Amsterdam based furniture label established in 1962.
Lensvelt provides architects & interior designers with the tools to make cooler and better interiors.
Lensvelt contributes to the cultural community.
Lensvelt wants to contribute to a new world: greener, better, more social and more beautiful.
The Lensvelt products are designed by the most remarkable and innovative artists, architects and product designers as Marcel Wanders, Bertjan Pot, Maarten Baas, Space Encounters, Nina Graziosi, Maarten Van Severen, Paolo Rizzatto, Richard Hutten, Ineke Hans, Piet Hein Eek, Studio Job,
WH Gispen, Caroline Prisse,
Gerrit Rietveld, Wiel Arets, Prast Hooft, Simo Heikkilä
and Atelier van Lieshout

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
About Author
Priscilla
More post by : Priscilla