HUB zoekt partners

HUB zoekt partners

>> English version below
HUB zoekt partners…
 
De Lensvelt HUB is een one-stop-shopping point voor de architect,
én een clubhuis voor bedrijven die de architect bewerken.
Een clubhuis waar gegevens en leads worden uitgewisseld. Reuring, good vibes, samen zaken doen.
In de Lensvelt HUB zijn met ingang van
1 december weer enkele ruimtes vrij.
De Lensvelt HUB is gehuisvest op de Herengracht in Amsterdam. Ter hoogte van de Dam. Op loopafstand van Amsterdam Centraal. En daarmee op een half uur afstand van Schiphol.
Het populaire winkelgebied 9 Straatjes ligt eveneens op loopafstand.
Het pand beschikt over een aantal vertrekken voor gezamenlijk gebruik.
Dan zijn er een aantal ruimtes die volledig toegewijd zijn aan de participanten. Van deze ruimtes zijn er tien.
De huur varieert van € 1.000,- tot € 2.500,- per maand. De huurperiode is zeer flexibel.
De Lensvelt HUB is van en voor de participanten.
Het is dan ook de bedoeling dat de Lensvelt HUB ingericht wordt met de producten van deze participanten: tegels, harde vloeren, zachte vloeren, alle soorten project meubilair, stoffering, alle soorten verlichting, multimedia, domotica, etc.
Parkeerruimte kan geregeld worden na overleg.
De Stijlkamer uit 1620, met monumentaal plafond, voor gezamenlijk gebruik.
Hier kunnen participanten gasten ontvangen en presentaties houden alsof ze zijn teruggekeerd naar de Gouden (17de) Eeuw.
De Tuinkamer is het ‘clubhuis’ van de participanten. Hier wordt geluncht, geborreld en gedineerd.
Het vertrek is voorzien van een eenvoudige keuken en koelapparatuur voor gezamenlijk gebruik.
De Tuinkamer heeft openslaande deuren naar een grote tuin, waar ’s zomers eveneens geluncht en geborreld kan worden.
De Gallery baadt in een zee van licht, en is een echte eyecatcher voor voorbijgangers die over de Herengracht / Raadhuisstraat lopen.
Deze ruimte is geschikt voor showroomdoeleinden. Ook kan er vergaderd en geborreld worden.
In de gezamenlijke werkkeuken kunnen professionele diners worden bereid.
Lensvelt organiseert ieder kwartaal een kleinschalig diner, zoals het Beefeater feest, waarbij een mix van gasten wordt uitgenodigd: pers, een ontwerper, een opdrachtgever, werkplekontwikkelaar…
Ook de participanten zijn van harte welkom om dit soort evenementen te organiseren.
Lensvelt HUB
Herengracht 178
1016 BR Amsterdam
Meer informatie? Mail naar lensvelt@lensvelt.nl
Of bel met Toon van Beek
BrookRose Real Estate
Office: +31 (0)20 260 63 00
Mobile: +31 (0)6 430 20 429
HUB looking for partners…
The Lensvelt HUB is a one stop shopping point for architects, plus a club for companies working with the architects.
A meeting place where information and leads are exchanged. Happening, good vibes, doing business together.
As of 1 December, several spaces will once again be available in the Lensvelt HUB.
The Lensvelt HUB is located on Herengracht in Amsterdam, near Dam Square. At walking distance from Amsterdam Central Station, which means only 30 minutes away from Schiphol Airport.

The popular shopping area 9 Straatjes is also right next door.

The building has a few public rooms, as well as ten spaces intended for the sole use of the participants.
The rent varies from €1.000,- to €2.500,- per month. The rental period is very flexible.
The Lensvelt HUB is for and by participants.
We therefore intend to have the Lensvelt HUB decorated with the products form these participants: tiles, hard floors, soft floors, all kinds of project furniture, carpets and drapes, all kinds of lighting fixtures, multimedia, domotica systems, etc.

Parking can be arranged after consultation.

The Stijlkamer (period room) from 1620, with its original decorated ceiling, for communal use.
Participants can receive guests or host presentations in this room while feeling as if they are back in the Golden Age (17th century).

 

The Tuinkamer (garden room) serves as the participants’ clubhouse. It is the area for lunches, dinners, and drinks.
This room is fitted with simple kitchen and shared cooling equipment.
The Tuinkamer has French doors leading to a large garden, which can also be used to lunch or have drinks in during summer.
The Gallery is flooded with light, and really catches the eye of passers-by walking through Herengracht/Raadhuisstraat.
This room can be used as a showroom. It is also suitable for meetings and drinks.
In the shared kitchen, professional dinners can be prepared.
Lensvelt organises a modest dinner every three months, like the Beefeater party, to which a wide variety of guests are invited: journalists, a designer, a client, a developer…
Participants are also very welcome to organise events such as these.
Lensvelt HUB
Herengracht 178
1016 BR Amsterdam
More information? Mail to lensvelt@lensvelt.nl
Or contact Toon van Beek
BrookRose Real Estate
Office: +31 (0)20 260 63 00
Mobile: +31 (0)6 430 20 429

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
About Author
Pleun Wolters
More post by : Pleun Wolters