Den Haag Rijnstraat 8

Het voormalige ministerie van VROM, is na een grootscheepse verbouwing in 2017 een nieuw flexibel rijkskantoor voor verschillende ministeries en diensten getransformeerd.

Rijnstraat 8 is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Het is het eerste rijkskantoor dat als verzamelkantoor dienst doet en geschikt is voor meerdere rijksoverheidsorganisaties.

In totaal zijn er 4400 werkplekken voor meer dan 6000 gebruikers. Het gebouw direct naast Station Den Haag Centraal biedt plaats aan meer dan 6000 (grotendeels) rijksambtenaren van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Door de BAM en Plan@Office is het voormalig ministeriegebouw omgevormd tot flexibel en duurzaam verzamelkantoor voor de rijksoverheid. Volgens het motto efficiënt en aantrekkelijk zijn rijkskantoren nu flexibele werkomgevingen waar onafhankelijk van tijd en plaats gewerkt wordt. De vernieuwing van het pand aan de Rijnstraat is het meest recente en meest vergaande voorbeeld van deze ontwikkeling. Het heeft faciliteiten voor ontmoeten, netwerken, overleggen en samenwerken. Het is het grootste gerealiseerd Publiek-Private Samenwerking (PPS) project in Europa.

De grote vergaderzaal heeft een zelfde sfeer als de toenmalige Van Kleffenszaal uit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is één van de blikvangers in het vernieuwde gebouw. In opdracht van Plan@Office heeft Lensvelt Contract uit eigen collectie een grote bijdrage aan de vergaderzaal geleverd met vierteens AVL Office Chairs en voor de pers speciaal gemaakte stoelen met een geïntegreerde, weg te klappen schrijfplank.

Op alle verdiepingen zijn gestileerde zitgedeeltes in diverse uitvoeringen geleverd, in verschillende kleuren kunstleder en naturel leer. De Blocks zitjes en banken zijn in samenwerking ontworpen met OMA Architects, op diverse locaties zijn de zitjes uitgerust met Plug & Play faciliteiten.

Realisatie medio 2017.
Architecten: OMA, www.oma.eu
Fotografie: Michael van Oosten, Delfino Sisto Legnani, Marco Cappelletti and Nick Guttrige.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay